23 Mart 2015 Pazartesi

YANLIŞ HEYKEL-YANLIŞ MESAJ

       
   İktidar partisi Akpartinin televizyonlarda gösterilen reklam filminde Evlâd-ı Fatihan diyarı Üsküp şehrinin sembolü olarak Büyük İskender heykeli gösterilmektedir. Bu, büyük bir duyarsızlık ve gaflettir. Bir Üsküplü olarak bunu protesto ediyorum.

Zaten reklam filminin tamamına bakıldığında, her yönüyle çelişkili mesajlarla ve samimiyetsizliklerle dolu olduğu görülür. AKP savunmadığı hatta karşı olduğu birçok değeri oy uğruna vatandaşlarımızı kandırmak için bu filmde kullanmaktadır.        
                Bu heykelin bulunduğu yer, eskiden Üsküp’ün en önemli meydanı idi. Vardar nehrini bir taş gerdanlık gibi süsleyen, Taşköprü (Sultan Murat Köprüsü) bu meydana açılmaktadır. Sağ tarafta Üsküp’ün en büyük camisi olan Burmalı Cami, sol tarafta da tarihi Üsküp Halveti tekkesi vardı. Bu yapılar, heykelleri yapan zihniyet tarafından daha eski dönemde yıkılmışlardır. Heykeller ve etrafındaki binalar yapılmadan önce Taşköprü, Üsküp kalesi ve Davut Paşa Hamamı meydandan görülüyorlardı. Şimdi ise tamamen kapatılmış durumdadırlar.

Şimdi yerinde orduevi binası bulunan Üsküp Burmalı Cami
     Büyük İskender heykeli, etrafındaki katil Komitacı heykelleri ve antik Yunan ve Roma taklidi binalar birkaç yıl önce Üsküp şehrine Makedon kimliği kazandırmak için yapılmışlardır. Heykelleri dikilen komitacılar, Balkan savaşı öncesi ve sonrası köylerimizi basarak masum insanlarımızı katleden kanlı katillerdir. İskender heykeli orantısız, hiçbir estetik değer taşımayan abartılı ucube bir heykeldir. Meydanın her tarafı heykellerle doldurulmuştur. Kanlı katil komitacı heykelleri, Bizans İmparator heykelleri ve köprünün diğer tarafında, Kral Filip heykeli ve ölçüsüz orantısız, zevksiz birçok heykel. Adeta üst üste yığılmış bu heykellerle zevksiz yapılar Üsküp’te bulunan Osmanlı dönemi Türk-İslâm eserlerini gölgelemek ve kapatmak için yapılmışlardır. Hedef, Üsküp’ün Türk –İslâm kimliğini silmektir. Kültürümüze yapılan plânlı bir saldırıdır. Üsküp bir Makedon-Hıristiyan şehridir demeye getiriyorlar. Bu amaçlar için yapılan bir heykelin Türkiye’deki iktidar partisinin reklam filminde Üsküp sembolü olarak gösterilmesi affedilmez bir hatadır.
                Benzer çalışmalar Makedonya’nın önemli şehirlerinden biri olan Manastır (Bitola)’da da görülmektedir. Manastır’ın tarihi meydanında İshak Bey Camii, Yeni Cami, Saat Kulesi ve türkülere konu olan havuz bulunmaktadır. Kültürümüzü yansıtan bize ait olan bu güzel meydan şimdi yeni yapılan İskender anıtları ile bozulmuştur. Son gittiğimde Yeni Cami tabanının kazıldığını gördük. Neymiş efendim, cami eski bir klişenin üzerine yapıldığı için kazı yapıyorlarmış. Yanımda bulunan Kanatlarlı bir hemşerim; "-Camii yıkmak için bakalım daha ne bahaneler bulacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.
                Makedonya’da yaşayan dindaş ve soydaşlarımız bütün bu çalışmaları kültürümüze yapılan bir saldırı olarak görmekte ve bu durumdan çok rahatsız olmaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden bu duruma müdahale etmesini beklerken İskender heykelinin reklam filmine alınması onlarda büyük bir hayal kırıklığı yaşatacaktır. Çünkü böyle yapılarak Üsküp’ün bir Makedon şehri olduğu tezine destek verilmiş oldu. Hâlbuki Üsküp’te ecdat yadigârı birçok tarihi eser bulunmaktadır. Makedonları destekleyen İskender heykeli yerine, kendi eserlerimizden biri seçilebilirlerdi.
Taşköprü (Sultan Murat Köprüsü), Mustafa Paşa Camii, Yahya Paşa Camii, İshak Bay camii (Alaca), İkinci Murat Camii, Davut Paşa hamam, Çifte hamam, Sulu (Sulihan), Kurşunlu (Kurşumli) han, Kapan han, Saat kulesi, Türk çarşısı ve daha nice ecdat eseri, Üsküp bir Osmanlı dönemi Türk-İslâm şehridir diyor. Osmanlıyı savunma davasını güden AKP bu konuda da ne kadar duyarsız, bilgisiz ve samimiyetsiz olduğunu bu olay göstermiştir.
Filmdeki İskender heykeli kaldırılarak, onun yerine Üsküp'teki sayısız Türk-İslâm eserlerinden biri konulmalı ve özür dilenmelidir.

Hüseyin Şirvan
23.03.2015

               
                 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme