25 Şubat 2017 Cumartesi

MAKEDONYA'DA YÜCEL TEŞKİLATI


İdam Edilen Yücelciler
(Soldan Sağa) Şuayip Aziz İshak (Müderris),
Adem Ali Adem (Saraç),
Nazmi Ömer Yakup (Hukukçu),
Ali Abdurrahman Ali (Matbaacı) 
            Yücel Teşkilatı, Türklerin hak ve özgürlüklerini, millî varlıklarını, manevi değerlerini korumak ve yaşatmak için Makedonya’daki Türk aydınları tarafından 1941 yılında kurulmuş bir teşkilattır. Merkezi Üsküp’te olan bu teşkilat kısa sürede bütün Makedonya’ya yayılır. Yıllardan beri sahipsiz kalmış, çeşitli haksızlıklara uğramış olan Türkler teşkilata üye olmak için adeta yarışırlar.

15 Şubat 2017 Çarşamba

ÇELTİKÇİ YOLLARINDAElli yıl aradan sonra doğduğum köye doğru...

  
Vardar ve Köprülü
          

  1955 yılında o zamanlar Yugoslavya’nın altı federe devletinden biri olan Makedonya’dan Türkiye’ye göç ettik. Bu toptan, geride hiç kimse kalmamacasına yapılan bir göçtü. Bu göç, maalesef biz Türkleri Balkanlardan silmenin en büyük operasyonuydu. Köprülü ve çevresinde hiç Türk kalmadığını düşünürken buralarda Türklerle ve Türkçe konuşan çeşitli milletlere mensup insanlarla karşılaşınca çok sevindik. Her şeye rağmen Türk varlığı ve kültürü Makedonya’da yaşamaya devam ediyor.
Köprülü ve Vardar