31 Mayıs 2013 Cuma

Batı Trakya'da Bir Mücadele Adamı: Öğretmen-Gazeteci Mehmet Hilmi

    Tarih boyunca hiçbir devirde Yunan toprağı olmamış olan Selânik, Doğu ve Batı Trakya 1912’den itibaren Yunanistan’ın eline geçmiştir. Selanik ve bütün Trakya bölgesi çok eski devirlerden itibaren Türk yurdu olagelmiştir. 1912’ye kadar, Yunanlılar hiçbir zaman buralarda yaşamamıştır. Osmanlı’dan çok önceleri buralarda, kuzeyden Balkanlara inen Türk boylarının (Kuman, Avar ve Peçenek) torunları yaşıyordu. “Pomak” denen bu insanlar günümüzde, Rodop dağlarının, Bulgaristan ve Yunanistan tarafında yaşamaya devam ediyorlar.