20 Mayıs 2011 Cuma

Kültürel Vatan

     Üç türlü vatan vardır:
  • Siyasi vatan
  • Coğrafi vatan 
  • Kültürel vatan
     Bir milletin gücü dilinin, töresinin, tarihinin, mitolojisinin canlılığı ve yaygınlığı ile ölçülür.  Bayrak çekilse de kültürümün yaşadığı yer benim vatanımdır. Kültürün çekildiği yerden eninde sonunda bayrak da çekilir.
     Makedonya’nın her tarafına yayılmış olarak yaşayan Türkler güzel Türkçemizi, inancımızı ve töremizi canlı bir şekilde yaşatmaya devam ediyorlar.  
      Makedonya’da yaşayan diğer Müslüman toplulukların yemek alışkınlıklarının, ev düzenlerinin, çeyiz ve düğün adetlerinin, kısaca yaşama biçimlerinin bizden farklı olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.