28 Mart 2015 Cumartesi

BURSA ULUCAMİ MİNBERİ (İLİM YÜKLÜ)

        
Bursa Ulu Cami Minberi
Başlık olarak aldığım cümle bir kitap adıdır. Değerli öğretmen arkadaşım Feyzi Ülgü, uzun yıllar emek vererek yaptığı araştırmalar sonunda elde ettiği bilgileri bu kitapta bizlere sunuyor.
Ulucami 1399 yılında tamamlanmış, yirmi kubbeli bir ulu mabettir. İçinde bulunan değişik devirlere ait hat örnekleriyle adeta bir hat sanatı müzesidir. Camide bulunan önemli eserlerden biri de kündekâri tekniği ile yapılmış ahşap minberidir.
Kündekâri tekniği, oyulup şekillendirilmiş küçük ahşap parçaların, bir ahşap iskelet üzerinde tutkal ve çivi kullanmadan sadece geçmelerle birleştirilmesi sanatıdır. Böylece büyük ahşap eserlerin mevsim değişikliklerinden etkilenmesi önlenerek asırlarca dayanmaları sağlanmıştır. Anadolu’nun bir çok yerinde Selçuklu döneminden günümüze kadar gelmiş bu teknikle yapılmış minberler vardır. Minber dışında kapı ve daha başka eserde bu tekniğin kullanıldığı görülür.  

23 Mart 2015 Pazartesi

YANLIŞ HEYKEL-YANLIŞ MESAJ

       
   İktidar partisi Akpartinin televizyonlarda gösterilen reklam filminde Evlâd-ı Fatihan diyarı Üsküp şehrinin sembolü olarak Büyük İskender heykeli gösterilmektedir. Bu, büyük bir duyarsızlık ve gaflettir. Bir Üsküplü olarak bunu protesto ediyorum.

Zaten reklam filminin tamamına bakıldığında, her yönüyle çelişkili mesajlarla ve samimiyetsizliklerle dolu olduğu görülür. AKP savunmadığı hatta karşı olduğu birçok değeri oy uğruna vatandaşlarımızı kandırmak için bu filmde kullanmaktadır.        
                Bu heykelin bulunduğu yer, eskiden Üsküp’ün en önemli meydanı idi. Vardar nehrini bir taş gerdanlık gibi süsleyen, Taşköprü (Sultan Murat Köprüsü) bu meydana açılmaktadır. Sağ tarafta Üsküp’ün en büyük camisi olan Burmalı Cami, sol tarafta da tarihi Üsküp Halveti tekkesi vardı. Bu yapılar, heykelleri yapan zihniyet tarafından daha eski dönemde yıkılmışlardır. Heykeller ve etrafındaki binalar yapılmadan önce Taşköprü, Üsküp kalesi ve Davut Paşa Hamamı meydandan görülüyorlardı. Şimdi ise tamamen kapatılmış durumdadırlar.

17 Mart 2015 Salı

NÜRNBERG’TE GEZERKEN… (Ekim 2002)

            Sizlerle 2002’de gittiğimiz Nürnberg’le ilgili izlenimlerimi, yine o tarihlerde yazdığım yazıyla paylaşmak istiyorum.

12 Ekim 2002